Town prepares to open new dog pound

Town prepares to open new dog pound