Fire department takes hazardous waste training

Fire department takes hazardous waste training