Tipton takes us through A-State's walk-off win

Tipton takes us through A-State's walk-off win