Large hail falling near Lake Charles - KAIT Jonesboro, AR - Region 8 News, weather, sports

Large hail falling near Lake Charles

Powered by Frankly