Chevron profit down 5 pct. on lower oil prices

ew