Trip to Batesville pays off for Pocahontas woman

A trip to Batesville really paid off for a Randolph County woman.

Jennifer Crismon of Pocahontas won...