NEA Tournament: Tuckerman boys beat BIC to move to 17-1

NEA Tournament: Tuckerman boys beat BIC to move to 17-1