NEA Tournament: Manila boys edge Bay to move to 12-2

NEA Tournament: Manila boys edge Bay to move to 12-2